• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน
 1 บ้านหัวบึง   135
 2 บ้านโนนระเวียง  196
 3 บ้านหนองบัวกอง  317
 4 บ้านพะไล  155
 5 บ้านศาลาหนองขอน  197
 6 บ้านหนองโคบาล   230
 7 บ้านห้วยยาง  100
 8 บ้านศิลาทอง  225
9 บ้านหนองเต่า  200
10 บ้านหนองโพธิ์ 306
11 บ้านหนองขามน้อย  152
12 บ้านบะระเวียง  133
13 บ้านหนองโคบาลเหนือ  133
14 บ้านราชมงคล  141
15 บ้านหนองเต่าพัฒนา  161
  รวม  2,741