• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

โรงเรียนในเขต อบต.

 

โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล (สังกัด สพฐ.)

         1.โรงเรียนบึงพะไล 

         2.โรงเรียนบ้านโนนระเวียง

         3.โรงเรียนบ้านหนองเต่า

         4.โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

         5.โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย

         6.โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน