• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป รายงานฐานข้อมูลตลาด ประจำปี2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11
รายงานการควบคุมภายใน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561
กองการศึกษาฯ อบต.บึงพะไล นำโดยท่านนายกวันชัย จันคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561 "และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นพดล มามาก ร่วมขบวนแห่เทียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบต.บึงพะไลจัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 โดยนายวันชัย จันคำ นายก อบต.บึงพะไลเป็นประธานในพิธี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11