• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
15 ส.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล สมัยประชุมสามัญ สมัยท
15 ส.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


5ส.ค.2565 อบต.บึงพะไล ประชุมสภา อบต.บึงพะไล สมัยสามัญสมัยที่3/2565
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกปี2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5