• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานการดำเนินงานประจำปี ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


รายงานติดตาม ปี2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการดำเนินงาน 2554


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11