• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


สาระน่ารู้

ป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อเอดส์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7