• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สะพานไม้บึงพะไล

สะพานไม้บึงพะไล(หลวงปู่สมภาร อนาวิโล)  เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามบึงพะไลจากบ้านหัวบึงข้ามไปยังบ้านพะไล ซึ่งมีศาลาหลังใหญ่คั่นกลางข้ามไปยังอีกฟากที่มีวัดป่าบ้านพะไลตั้งอยู่ตรงริมบึง ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 446 เมตร   และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสะพานแห่งศรัทธา ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในตำบลบึงพะไล การสร้างสะพานฯได้พลังศรัทธาจากการบริจาคไม้ สิ่งของ เงิน  และใช้แรงงานในการสร้างจากแรงศรัทธาของคนในตำบลหมุนเวียนมาช่วยสร้าง วันละไมน้อยกว่า 50 คน ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 เดือนเท่านั้น เริ่มสร้างเมื่อ 28 มกราคม 63 ปูไม้สะพานแผ่นสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 63 ปัจจุบันยินดีต้อนรับให้ทุกท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวสวยๆแล้ว อย่าลืมมาเที่ยวบึงพะไล