• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ.หนองโคบาล ม.6 (ถนนลูกรังสายหลัเอกสารที่เกี่ยวข้อง