• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.หนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 เชื่อม บ.หัวหเอกสารที่เกี่ยวข้อง