• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงพะไล เพื่อให้ประชาชนใเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  
21