• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ต.ค. 65-ธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  
21