• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


มาตรการป้องกันการรับสินบน
  | 1   


ประกาศไม่รับของขวัญ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


มาตรการป้องกันการรับสินบน 3


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


มาตรการป้องกันการรับสินบน 2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


มาตรการป้องกันการรับสินบน 1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7