• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


ประกาศแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานแผนการจัดหาพัสดุ
แก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5