• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


ประกาศแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานแผนการจัดหาพัสดุ
แก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11