• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ อบต.บึงพะไล นำโดยท่านนายกวันชัย จันคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561 "และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นพดล มามาก ร่วมขบวนแห่เทียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5